DatabeskyttelseDatabeskyttelse

Denne artikel om persondatabeskyttelse indeholder information om tesas behandling af persondata og vores privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan tesa behandler dine data, for eksempel navn, e-mail, adresse, telefonnummer og brugerdata som eksempelvis IP-adresse. 

Kontaktoplysninger

tesa SE

Hugo-Kirchberg-Straße 1
22848 Norderstedt
Germany

Phone +49 40 888 99 0

Fax +49 40 888 99 6060

Datenschutzbeauftragter@Beiersdorf.com

 

  1. Behandling af persondata

tesa indsamler og opbevarer data i forbindelse med bestemte formål og lovlige forretningsmæssige formål. Det sker eksempelvis, når tesa skal besvare henvendelser efter du har kontaktet tesa via websitet, når du har registreret dig til at modtage information og nyheder fra tesa og lignende. tesa indsamler og behandler således personlig data fra brugere af websitet for at understøtte, udføre og forbedre serviceforholdet til brugeren.

 

tesa behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger for eksempel ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål. tesa indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde tesas fastsatte formål.  

 

tesa kontrollerer, at de persondata, tesa behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Med henblik på at have opdaterede data skal tesa bede om, at du oplyser om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

 

tesa sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. 

 

2. Samtykke

tesa indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

 

Markedsføring

Hvis du har givet samtykke til, at tesa kan indsamle og anvende data til markedsføring og statistik (eksempelvis nyhedsbreve), kan tesa (og eventuelle samarbejdspartnere, jf. nedenfor) anvende data hertil, medmindre du tilbagekalder samtykket.  Det betyder, at tesa kan kontakte dig via det medie, som du har samtykket til at kunne blive kontaktet via (e-mail, telefon, almindelig post). Den information og markedsføring du modtager vil være tilrettet efter din individuelle brug af websitet. tesa benytter også data til at analysere brugen af websitet med henblik på at forbedre din brugeroplevelse. Samtykke til brug af persondata til markedsføring og statistik skal være givet udtrykkeligt via afkrydsning, og kan til enhver tid tilbagekaldes.

 

I forbindelse med markedsføring (eksempelvis nyhedsbreve) kan det være nødvendigt at videregive persondata til samarbejdspartnere.

 

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, blandt andet til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret. Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, for eksempel som led i indberetning til en myndighed.

 

Sociale medier

Når du er på tesas hjemmeside, kan du vælge, om du vil videregive personoplysninger til sociale medier som linkedin, Facebook, Google, Twitter og Pinterest. Det betyder, at personoplysninger aldrig automatisk bliver overført til sådanne sociale medier, men kun efter din godkendelse, når du klikker på ikonerne for det enkelte sociale medie. Hvis du vælger at klikke på et symbol for sociale medier, accepterer du, at din browser bliver forbundet til det sociale medies server, og derved sender datatrafik til dette medie. De respektive udbyder af sociale medier er ansvarlig for behandling af dine personlige data i forbindelse med de sociale medier. tesa er ikke ansvarlig for, hvordan de respektive sociale medier behandler dine personlige oplysninger. Oplysninger om, hvordan dine personlige oplysninger behandles med den respektive sociale medier kan ses i følgende links:

 

Facebook:          http://www.facebook.com/about/privacy/  

Youtube /Google+:          https://www.google.com/policies/privacy/

Twitter:  http://twitter.com/privacy

Pinterest:           http://about.pinterest.com/privacy/

Linkedin:            https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

 

 

3. Sikkerhed

Tesa har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

4. Brug af cookies

Tesa anvender cookies, og før vi placerer cookies har vi bedt om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

 

Du kan finde uddybende oplysninger i tesas Cookie Politik, om hvilke cookies der bruges, hvad formålet med disse cookies er, og hvordan du kan slette dem.  

 

5. Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de data. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

 

Indsigelse mod oplysninger eller tesas behandling af dine persondata

Hvis du mener, at de persondata, tesa behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til tesa og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

I nogle tilfælde vil tesa have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder for eksempel, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som tesa indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte tesa, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger tesa, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod tesas behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod tesas videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse.

 

 

Læs mere

Den ansvarlige enheds navn og adresse

tesa A/S

Klintehøj Vaenge 12
3460 Birkerød
Danmark

Telefon +45 45 998 200

Fax +45 45 810 145

Michael Bothe

http://www.tesa.dk

åben kort

Få mere information